JUDr. Pavel Korman - soudní překladatel a tlumočník AJ


JUDr. Pavel Korman - soudní překladatel a tlumočník AJ, Několik čísel o mně

Objem zakázek

  • Týdně přijmu cca 25 zakázek
  • Týdně průměrně přeložím cca 70 normostran

Moje kapacita

  • Maximálně přeložím 20 normostran za den
  • Maximálně tlumočím 8 hodin za den

Složení mých zákazníků

  • Pro 25 stálých zákazníků překládám cca 60% svojí produkce
  • Moji zákazníci pracují v oblastech:

    právo, bankovnictví, finance, obchod, a reality.

JUDr. Pavel Korman - soudní překladatel a tlumočník AJ

Hálův Statek 1585/3, Praha 15
Reklama:

Jazykové weby