JUDr. Pavel Korman - soudní překladatel a tlumočník AJ


JUDr. Pavel Korman - soudní překladatel a tlumočník AJ, Mé vzdělání a praxe

Moje praxe

 1. 2002-2010 překlady pro advokátní kanceláře (smlouva o důvěrnosti informací mi zakazuje je jmenovat), a to zejména smluvní dokumentace, podání soudům a jiným orgánům, korespondence s dalšími stranami projektu nebo sporu, a věškerá dokumentace týkající se fúzí a akvizic.

 2. 2009 - tlumočení při trestním řízení před Obvodními soudy pro Prahu 3, 6, 9, 10, i rozvodovém řízení, při opatrovnickém řízení, při žízení o zaplacení částky a další...

 3. 2008 - tlumočení konferencí o developerských projektech v Praze, a to Simultánní doprovodné, i konsekutivní doprovodné.

 4. 2007-2011 Překlady dokumentace k developerskému bankovnímu financování, zejména Smlouvy o úvěru, Smlouvy o podřízenosti pohledávek, Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, pohledávkám, právům duševího vlastnictví, Směnky a Vyplňovací prohlášení, a další...

Moje jazykové vzdělání

 • studium anglického jazyka od 8 let věku
 • rodilý mluvčí českého a slovenského jazyka (bilingvní rodina)
 • ukončeny 4 ročníky studia překladatelství – angličtina na FF UK
 • 2 roky studia University of Cambridge – introduction to English law
 • státní jazyková zkouška překladatelská (nejvyšší stupeň)
 • jmenován soudním tlumočníkem pro anglický jazyk

Moje vzdělání

 • dokončeno studium práva na PFUK
 • ukončeny 4 ročníky studia překladatelství – angličtina na FF UK
 • 2 roky studia University of Cambridge – introduction to English law
 • státní jazyková zkouška překaldatelská (nejvyšší stupeň)
 • jmenován soudním tlumočníkem pro anglický jazyk

Moje zahraniční zkušenosti

3 měsíce studijního pobytu ve Velké Británii

celkem 9 měsíců pobytu v USA

4 roky práce v anglické firmě

Pracovní cesty do anglicky mluvících zemí, zejména Veké Británie a Irska

JUDr. Pavel Korman - soudní překladatel a tlumočník AJ

Hálův Statek 1585/3, Praha 15
Reklama:

Jazykové weby