JUDr. Pavel Korman - soudní překladatel a tlumočník AJ


JUDr. Pavel Korman - soudní překladatel a tlumočník AJ, Mé překladatelské služby

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština •  Slovenština

Co nejvíce překládám

Notářské listiny • Výpisy z rejstříku trestů • Osvědčení • Smlouvy • Výpisy z rejstříků • Protokoly • Diplomy a osvědčení • Rozhodnutí soudu

 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Osvědčení •  Pojišťovací dokumentace •  Protokoly •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Vyjádření •  Výpisy z rejstříků •  Žaloby •  Zplnomocnění
 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Účetní výkazy •  Výroční zprávy
 • Technické dokumenty Atesty

Obory a odbornosti

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Zaměřuji se zejména na právní překlady, dále překlady finanční a překlady obchodní a ekonomické.

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  Při objednávce soudně ověřeného překladu stačí poslat emailem scan, po vyhotovení překladu se, pokud jste v Praze, dostavím k Vám a na místě překlad svážu s originálem. Pokud nejste z Prahy pošlu překlad poštou.

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  Při zadání zakázky stačí poslat scan dokumentu e-mailem, po vyhotovení překladu se, pokud jste v Praze, dostavím k Vám a na místě překlad svážu s originálem. Pokud nejste z Prahy pošlu překlad poštou.

 • Expresní překlad  –

  Při rozsahu překladu do 15 NS zpravidla vyhotovím překlad do večera následujícího pracovního dne. U překladu do 8 NS zpravidla vyhotovím překlad do rána následujícího dne.

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem  –

  V případě požadavku klienta provedu se spolupracujícím rodilým mluvčím stylistickou korekturu cizojazyčného překladu.

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  Na vyhotovení soudně ověřeného překladu vícero originálů jednoho dokumentu účtuji nákladový poplatek 1 Kč/stranu

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  V případě požadavku klienta provedu se spolupracujícím rodilým mluvčím korekturu cizojazyčného překladu.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Soudně ověřený překlad AJ-ČJ účtuji za celé započaté 1 NS (1 NS = 1800 znaků včetně mezer)  od 309 Kč / NS
Soudně ověřený překlad ČJ-AJ účtuji za celé započaté 1 NS (1 NS = 1800 znaků včetně mezer)  od 319 Kč / NS
překlad AJ-ČJ účtuji za celé započaté 1 NS (1 NS = 1800 znaků včetně mezer)  dle dohody
překlad ČJ-AJ účtuji za celé započaté 1 NS (1 NS = 1800 znaků včetně mezer)  dle dohody

Poznámka

Možnost množstevní slevy, slevy z důvodu dlouhodobé spolupráce, slevy z důvodu podobnosti textu a slevy za standardizovaný text (např. výpis z OR, v podstatě všechny standardní formuláře.)

JUDr. Pavel Korman - soudní překladatel a tlumočník AJ

Hálův Statek 1585/3, Praha 15
Reklama:

Jazykové weby